Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oudestad 58, 4501 JC Oostburg

Aanvraag voor overig

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oudestad 58 te Oostburg Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: •Voor : verbouwen van de woning en bouwen van een bijgebouw •Locatie: Oudestad 58 te Oostburg De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11-04-2024. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten