Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Deltahoek 110, 4511 PA Breskens, Oostburg (OBG00) L 2467, Oostburg (OBG00) L 2077, Oostburg (OBG00) L 1371, Oostburg (OBG00) L 2395

Aanvraag voor overig

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Deltahoek 110 te Breskens Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: •Voor : Aanleg middenspanningsbekabeling •Locatie: nabij Deltahoek 110 te Breskens De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27-03-2024. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten