GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester I. van Houtestraat ongenummerd Oostburg

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor devolgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:•Voor : het realiseren van 16 appartementen, twee groepswoningen en een dagbesteding•Locatie: Burgemeester I. van Houtestraat ongenummerd te OostburgDe beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 januari 2024.BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten