GEMEENTEBLADBuiten behandeling Zuidzandsestraat 23, 4501 AL Oostburg

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzandsestraat 23 te Oostburg wordt niet behandeldBurgemeester en wethouders van Sluis hebben besloten om de volgende aanvraag niet in behandeling te nemen:•nieuwe kozijnen op het adres Zuidzandsestraat 23 te Oostburg, datum verzending besluit: 7-2-2024 (CLZ-00002198)Bezwaar makenBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken vanaf 7-02-2024.In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:•uw naam;•uw adres;•de datum;•een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom;•uw handtekeningHet bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Deze stuurt u, samen met uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen via info@gemeentesluis.nl of 140117. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, mr. M.D.D. Vermue, burgemeester S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten