Aanvraag om maatwerkvoorschriften RWZI Oostburg, Maaidijk 8a Oostburg

Aanvraag voor overig

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op 22 december 2023 een aanvraag ontvangen van RWZI Oostburg voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over grenswaarden stikstof en fosfor. U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten. Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: Z2024-00010833.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in Oostburg.

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten